Vulkan Arena avlyser konserter: – For oss er det nedstenging

Med antallsbegrensning og bordservering er det ikke et reelt alternativ for Morten Guldvik å gjennomføre de planlagte konsertene på Krøsset og Vulkan Arena.