(video)

Er det

Hei! Mitt navn er Trygge Trygve, og jeg har et formål: Ivareta sikkerheten til våre gjester og leietakere.

Den 12.mars stengte Norge ned, noe som resulterte i at alle våre steder holdt stengt i flere måneder. Det faktum at vi kunne åpne igjen betydde mye for oss. Ikke bare er vår visjon at vi skal skape gode opplevelser for våre gjester, men dette er også vårt levebrød. Samtidig tar vi denne utfordringen på ramme alvor, og vi skal ikke være en arena der Covid-19 kan spre seg. Mitt mål er at alle skal føle seg trygge når de besøker våre steder, og for å få til dette har det blitt gjennomført en rekke tiltak.

- Alle lokaler er utstyrt med nødvendig smittevernsutstyr og alle anbefalte tiltak er iverksatt.
- Kapasitet på samtlige steder er nedjustert og tilpasset FHI sine retningslinjer.
- Våre ansatte er godt opplært i smittevernsrutiner.
- Vi har tilrettelagt for gode systemer for kommunikasjon med gjester og arrangør både før, under og etter gjennomført arrangement.

Under finner du mer informasjon om våre smittevernstiltak og noen ofte stilte spørsmål:

Om landet stenger ned igjen, så gjør nok vi og alle våre arrangementer det også. Men, ingenting er sikkert. Det vi vet er at vi følger retningslinjene gitt av myndighetene, og holder oss (og dere) oppdatert på dette fortløpende. 

Skulle landet stenge ned igjen jobber vi sammen for å legge nye planer slik at ingen av partene lider noen nød. 

Status i dag er at man kan samle opp til 200 personer samtidig på offentlige arrangement, med fast møblering. Dette antallet er ikke inkludert ansatte på jobb. Det er forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten fast møblering. Det vil si, er det et innendørs arrangement uten faste plasser for gjestene er grensen altså på 50 personer. 

Det skal også være mulig å opprettholde 1 meters-regelen, så arealet på lokalet vil være avgjørende faktor for antall mennesker det er lov til å samle. 

Det er nå tillatt med buffetordning, og servering ved bordene. Så lenge det er tilrettelagt for god håndhygiene og et sikkert køsystem kan man servere mat på normalt vis - enten som buffet, eller bordservering. 

 

Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30. 

Så langt det lar seg gjøre vil alle speakere/talere få sin egen mikrofon. Og er det ikke tilstrekkelig med mikrofoner så spriter vi mellom hver bruker. 

f82fbac7514f944aacc0257445c1f89e

Våre smittevernstiltak

Avstand

Det er tilrettelagt for anbefalt avstand mellom mennesker, bord og i køsystemer

Temperaturmåler

Temperaturmåler ved ankomst 

Desinfisering

Håndvask og desinfisering

Servering

All servering foregår ved bordene

SMSvarsling

Ved påvist smitte under ditt arrangement tilrettelegger vi for effektiv kommunikasjon til alle deltakere gjennom SMS-utsendelse og henvising til rett organ.

Vi tilrettelegger for at deltakere melder inn pålagt kontaktinformasjon før eller ved ankomst.

All informasjon som samles inn vil oppbevares på en sikker måte.